Välisriigis püsiva elukoha registreerimine

Isikul on rahvastikuregistri seaduse kohaselt kohustus informeerida Eesti rahvastikuregistrit oma tegelikust elukohast 1 kuu jooksul elukoha muutumisest ja seda ka juhul, kui kodanik asub elama välisriiki, näiteks Soome või vahetab välisriigis elukohta.
Elukoha registreerimise eesmärk on rahvastikuregistri teavitamine aadressiandmetest välisriigis ning võimaldab tagada Eesti kodaniku õiguste kaitse selles riigis rahvastikuregistri andmetele tuginedes.
Elukoha aadressiandmetel on õiguslik tähendus Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletusel ja rahvaküsitlusel, kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel maksuseadustes sätestatud alustel ning avaliku ülesande täitmisel, kui selle ülesande täitmine on seotud elukohajärgsusega.

Taotluse esitamine

ID-kaardi omanikel on võimalik kodanikuportaali www.eesti.ee kaudu sooritada elukoha registreerimist internetis e-teenusena. Elukohateate saab esitada enda ja oma alaealiste laste või eestkostetavate ning kooselavate täisealiste kohta. Toimingu tegemiseks on vajalik omada kaardilugejat, lisainfo www.id.ee
Venemaal elav Eesti kodanik või välismaalane saab taotluse

elukoha andmete registreerimise taotlus.pdf esitada Pihkva konsulaartalitusele:

  • isiklikult (Narodnaja 25, Pihkva). Kaasa võtta Eesti pass, ID-kaart või Eesti välismaalase pass;
  • posti teel aadressil Eesti Vabariigi Peakonsulaadi Peterburis Pihkva Talitus, Narodnaja 25, 180016, Pihkva). Taotlusele lisada isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia;
  • e-posti teel Eesti välisesindusele (Consulate.Pskov@mfa.ee) digitaalallkirjastatult.
  • faksi teel numbril (7 8112) 725381.

Konsulaarametnik edastab välisriigis püsivalt elava Eesti kodaniku või välismaalase elukoha andmed Eesti rahvastikuregistrile.