Tõendite tellimine

Perekonnasündmuste tõendite väljastamine

Konsulaartalitus saab väljastada Eesti perekonnaseisuasutustes registreeritud perekonnasündmuste (sünd, surm, abielu, abielulahutus, nime muutmine) tõendeid ning abieluvõime tõendeid.

Vastuvõtule tuleb eelnevalt registreeruda telefonil (7 8112) 725 380 kella 9.00–12.00 ja 13.00-16.00.

Perekonnasündmuse tõendi tellimiseks tuleb esitada:

1. avaldus (olenevalt dokumendist, mida soovitakse tellida):

2.  tasuda riigilõiv 20 eurot.

Konsulile teadaolevate asjaolude tõendi väljastamine

Konsul võib väljastada tõendi talle teadaolevate asjaolude kohta, tuginedes Eesti riiklike registrite andmetele, et tõendada Venemaa ametiasutustele erinevaid andmeid.
Tõendada võib juhtimisõiguse olemasolu, kinnisvara olemasolu Eestis, kodakondsuse puudumist, sotsiaaltoetuste saamist Eestis jmt. Lahendused sõltuvad alati tõendit vajava ametiasutuse nõudmistest.

Vastuvõtule tuleb eelnevalt registreeruda telefonil (7 8112) 725 380 kella 9.00–12.00 ja 13.00-16.00.

Tõendi taotlemisel tuleb esitada:

1.    vabas vormis avaldus, mis sisaldab taotleja ees-ja perekonnanime, isikukoodi või sünniaega, e-posti aadressi, kontakttelefoni ja elukoha aadressi, andmeid selle kohta, kellele tõend esitatakse ning mida soovitakse tõendada.

2.    tasuda riigilõiv 30 eurot