Perekonnaseisutoimingud ja kohustus teavitada andmete muutumisest

01.07.2010 jõustus perekonnaseisutoimingute seadus, mille kohaselt on Eesti kodanik, kelle andmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse kohustatud esitama Eesti perekonnaseisuasutusele andmed ja vajalikud dokumendid oma perekonnaseisus toimunud muudatuse registreerimiseks, kui see on aset leidnud välisriigis.

Originaaldokumendid Venemaal registreeritud sünni, surma, abielu, abielulahutuse, nimemuutuse ja lapse suhtes tehtud hooldusõiguse või selle muutmise kohta on võimalik esitada Eesti Peakonsulaadi Peterburis Pihkva Talitusele, kus nimetatud andmed kantakse Eesti rahvastikuregistrisse.

Sünd  Venemaal

  • Sünnitunnistuse originaal, vanemate isikut tõendavad dokumendid.

Surm Venemaal

  • Surmatunnistuse originaal

Nimemuutus Venemaal

  • Nimemuutuse tunnistuse originaal

Abiellumine Venemaal

  • Abielutunnistuse originaal, abikaasa isikut tõendava dokumendi koopia.

Kui sõlmite välisriigis korduva abielu, veenduge kas eelmise abielu lahutusdokument on Eesti rahvastikuregistrisse kantud.

Abielulahutus Venemaal

  • Tunnistus abielu lahutamise kohta (originaal)

Andmehõive tegemiseks palume nimetatud dokumendid tuua konsulaartalitusse vastuvõtuaegadel E-N 13.00-16.30.