Eesti kodakondsusest vabastamine

Taotluse Eesti kodakondsusest vabastamiseks saate esitada konsulaartalituses.

Vastuvõtule tuleb eelnevalt registreeruda telefonil (7 8112) 725 380 kella 9.00–12.00 ja 13.00-16.00.

Taotlemisel tuleb esitada:

  • Taotlusankeet
  • Eesti kodaniku pass
  • Vene Föderatsiooni kodaniku pass või muu dokument, mis tõendab kodakondsuse omamist  või tõend selle kohta, et isik saab Eesti kodakondsusest vabastamisega Vene Föderatsiooni kodakondsuse
  • alla 15-aastase alaealise puhul vanema ametlikult kinnitatud allkirjastatud kokkulepe teise vanemaga või dokument, mis tõendab, et tegemist on alaealist üksi kasvatava vanemaga;
  • 15-18-aastase isiku puhul vanema või eestkostja nõusolek.
  • Riigilõiv 15 eurot

 

Täiendav info Politse- ja Piirivalveameti kodulehel.